Alakuló ülés

2017 őszén került sor a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály Hadtudományi Bizottsága új tagjainak megválasztására.

A háromévenkénti akadémiai tisztújítás részeként, a 3 éves ciklus leteltével a választás az MTA választási rendszerébe illeszkedve, az Akadémia többi osztálya tudományos bizottságaihoz hasonlóan történt meg az MTA alapszabály vonatkozó rendelkezései alapján.

Az MTA Alapszabálya szerint a bizottságok következő három esztendőre szóló összetételéről az egyes szakterületekhez tartozó köztestületi tagok titkos szavazással dönthettek. A tudományos bizottságok tagjainak megbízatása három évre szól, és korlátlan alkalommal újraválaszthatók.

A Hadtudományi Bizottság 30 fős tagságára – a Bizottsághoz tartozó – több mint 310 fő köztestületi tag 2017. szeptember 30-ig az Akadémia elektronikus rendszerén keresztül adta le szavazatát.

A IX. Osztály határozata és a Hadtudományi Bizottság 2017. július 6-i döntése alapján a választást négytagú Előkészítő- és Választási Bizottság szervezte meg, amelynek elnöke Szenes Zoltán, tagjai pedig Gőcze István, Haig Zsolt és Kovács László voltak. Az Előkészítő- és Választási Bizottság – figyelembe véve a köztestületi tagok tudományos közéleti munkálkodását, a Hadtudományi Bizottság tevékenységében végzett aktivitását, továbbá számos köztestületi tag véleményét – külön levélben fordult a köztestületi tagsághoz a Hadtudományi Bizottság 30 tagjának megválasztása, valamint a választáson való aktív részvétel elősegítése érdekében.

A választás során kiemelt szempont volt az, hogy minél több MTA doktora fokozattal rendelkező köztestületi tag kerüljön be a Bizottságba, mert az önálló bizottsági léthez, valamint az MTA doktori cím minősítéshez minimum 10 fő MTA doktora szükséges egy bizottságban.

Jelen írás a Hadtudomány című folyóirat XXVIII. évf. 1. számában 2018 márciusában megjelent cikk szerkesztett változata.