Bizottsági ülés 2018. február 15.

A Hadtudományi Bizottság 2018. február 15-én megtartotta soron következő ülését.

A bizottsági ülés különösen fontos napirendi pontokat tárgyalt, hiszen a Bizottságnak el kellett fogadnia a 2017-res évről szóló beszámolót, amelyet ezt követően az MTA IX. Osztályához fel kell terjeszteni, valamint meg kellett tárgyalnia a 2018-as munkaprogramot.

Az ülés napirendjei között mindezeket túl a következők szerepeltek:

 1. Beszámoló a Hadtudományi Bizottság 2017-es tevékenységéről.
  Előadó: Padányi József elnök
 2. A Hadtudományi Bizottság 2018-as Munkaterve.
  Előadó: Padányi József elnök, Ványa László titkár.
 3. Köztestületi belépési és átlépési kérelmek véleményezése.
  Előadó: Felházi Sándor, ad-hoc bizottsági tag
 4. Az Új Hadtudományi Lexikon készítésének előre haladása.
  Előadó: Krajnc Zoltán tag
 5. A HB új weboldalának helyzete.
  Előadó: Kovács László tag

A bizottsági ülésről jegyzőkönyve elérhető itt.