Bizottsági ülés 2018. március 29.

A Hadtudományi Bizottság 2018. március 29-én tartotta meg soron következő ülését.

Az ülésen a következő napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

1. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékán tájékoztatója a Kar oktatási-kutatási tevékenységéről.
Előadó: Jobbágy Zoltán ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

2. Az Új Hadtudományi Lexikon készítésének előre haladása.
Előadó: Gőcze István tag

3. Időszerű ügyek.
Előadó: Padányi József elnök, Ványa László titkár

Az ülésről készült jegyzőkönyv letölthető itt (PDF)